Disclaimer

H&R Business IT Solutions spant zich in om een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website te realiseren. Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting, alsmede onze algemene voorwaarden.

Informatie

H&R Business IT Solutions streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. H&R Business IT Solutions behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Aansprakelijkheid

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt H&R Business IT Solutions geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan H&R Business IT Solutions geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Contact

H&R Business IT Solutions garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

H&R Business IT Solutions aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wil je meer informatie?
Disclaimer